Välkommen som hyresgäst!

Vår förhoppning är att du ska trivas hos oss. Trivseln har stort betydelse tycker vi och därför har vi tagit fram några enkla regler för allas trevnad.

Skötsel av fastigheter

Allmänna regler gäller för skötsel och underhåll. De viktigaste reglerna har du tagit del av när hu skrev på hyreskontraktet. Saknar du eller funderar på något tveka inte att kontakta oss för råd.

Felanmälan

Uppstår skada eller fel i din lägenhet vill vi att du anmäller det till oss så fort som möjligt. I första hand ber vi dig kontakta vår fastighetsskötare.

Spara energi och vatten

Tänk miljövänligt. Genom enkla energisparåtgärder kan du spara energi och vatten och bidra till mindre miljöpåverkan.

Hyran

Hyran tacksamt emottages inom utsatt tid. Hyreslagen gäller angående betalning av hyra.

Fester

Ta hänsyn till grannar. För att alla som bor i fastigheten ska trivas är det viktigt att alla tar hänsyn till och inte stör varandra.

Husdjur

Håll rent efter din vän. Ta hänsyn till att många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur.

Rökning

Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen.

Källsortering

Följ anvisningar och regler för källsortering.

Uppsägning

Önskar ni flytta från er lägenhet vill vi att ni meddelar det till oss skriftligen. Här gäller tre månaders uppsägningstid.

Kontakt efter kontorstid

Anlita inte i onödan jourhjälp. Kontakta oss kontorstid om åtgärden kan vänta.

DU KAN ALLTID NÅ OSS!

Besöksadress: Tostarp, 374 92 Asarum
Postadress:Box 117, 374 02 Asarum

Telefon: 0454-32 09 10
Fax: 0454-888 30
Mail: info@gunnarbylunds.se

Direkt:
Gunnar Bylund, Mobil 0706-544 969
VD/Hyresvärd

Stefan Lennartsson, Mobil 0731-809948
Fastighetsskötare