Gunnar Bylunds Emballage

Gunnar Bylunds Handels AB är specialiserad på tillverkning av träemballage. Vi tillverkar såväl standard som kundanpassade lösningar för emballering, lagring och transport av gods.

Tillverkning av träemballage av typen pallkragar, lastpallar, lådor, trähäckar mm är grunden i vår tillverkning. Vårt produktsortiment utvecklas ständigt allt eftersom det ställs högre krav på miljön, flexibilitet och optimering på marknaden. Nya träemballagelösningar och användningsområden växer fram. Trädgårdsodling och butikexponering är några exempel på dessa.

Vår verksamhetsidé är att utveckla och tillhandahålla kundanpassade emballagelösningar som möter marknadens krav på kvalitet, flexibilitet och miljöansvar. Vår vision är att vara det bästa miljövänliga alternativet för våra kunder.

Vi är godkända av Jordbruksverket och tillverkar emballage enligt ISPM15 normer. Virket vi använder i produktionen är värmebehandlat och kommer från svenska sågverk.

Välkommen som kund hos oss!

Gunnar Bylund med personal